ลงทะเบียนสมัครเรียน
 กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
[?]
[?]
เว็บไซต์ / Fan Page มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ / Fan Page อื่นๆ
เว็บไซต์ unigang
เว็บไซต์ eduzone
ค้นหาจาก google
อาจารย์แนะแนวของทางมหาวิทยาลัย

อื่นๆ
[?]
[?]


     คำอธิบาย
     เลขที่บัตรประชาชน : ต้องกรอกให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการเช้าระบบภายหลัง
     รหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ : ให้กำหนดรหัสผ่านด้วยตนเองเพื่อใช้ในการเข้ามาแก้ไขข้อมูล
    

ระบบรับสมัครนักศึกษา: พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศ :2558

แจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ : webmaster@eau.ac.th